Google Photos

Thương hiệu: Chưa cập nhật | Android, IOS, 

Giá

:

Mô tả :
Đang cập nhật ...

Google Photos cho phép tìm kiếm theo người, địa điểm hoặc nội dung mà ảnh đó miêu tả. Ứng dụng còn tự động sao lưu các hình ảnh mà bạn đã chụp được giúp bạn có thể truy cập ở bất kỳ nơi nào hoặc thiết bị nào.

Liên hệ mua hàng
Hotline 0898661828