Từ điển Nhật - Việt

Thương hiệu: Chưa cập nhật | Android, 

Giá

:

Mô tả :
Đang cập nhật ...

Tra từ:
 

Từ vựng phong phú, 3 bộ từ điển với hơn 370,000 từ, cụm từ. Tra tiếp từ nghĩa của từ vừa tra. Tra chéo giữa các bộ từ điển. Tùy chọn có hoặc không sử dụng bộ từ điển bất kỳ.
 

Từ vựng
 

Liệt kê những từ mà người dùng chọn đưa vào danh sách những từ cần học thêm.
 

Lịch sử
 

Liệt kê những từ mà người dùng đã tra.
 

Học từ vựng
 

Tự động nhắc nhở học từ vựng từ những từ đã tra trước đó.

Liên hệ mua hàng
Hotline 0898661828